(1)
Shagti, I.; Setia, A. Pengaruh Penambahan Daun Kelor (Moringa Oleifera Lamk) Dan Jagung (Zea Mays)Terhadap Nilai Gizi, Kadar Air, Kadar Β Karoten Dan Mutu Organoleptik Bakso Ayam (Gallus Domesticus). ss 2019, 258-267.